JCh. Akasha Vemir-Turpes

Slovenský šampión krásy mladých

* 19.5.2013

Akasha sa narodila v našej ch.s.

Sučka / Female

Farba Zlatá / Color Gold

Brush Coat

Rodičia / Parents

Alpine Villa Wescan + Scarllet Mea-Li